SNĚHOVÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE – CO2

Tyto hasicí přístroje jsou naplněny zkapalněným oxidem uhličitým (CO2). Hasicí efekt je dusivý, tzn. že oxid uhličitý vytěsní kyslík z okolí hořícího předmětu, proto není vhodné jeho použití na otevřeném prostranství nebo tam, kde je průvan. Hasící přístroje CO2 nezanechávají při hašení žádné zbytky hasicí látky, tudíž jsou ideální pro hašení jemné mechaniky, elektrických nebo spalovacích motorů a jejich doplňkových zařízení, např. spouštěčů, karburátorů, elektrických spínačů, zařízení na zpracování údajů apod. Jsou vhodné především v oblasti průmyslu, v elektrorozvodnách a v laboratořích. Uvedené hasící přístroje CO2 je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000V z minimální vzdálenosti 1 m. Další výhodou je jejich dlouhá životnost až 40 let.

Produkty splňují požadavky evropských norem řady ČSN EN – 3 a evropskou směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU.

Pojízdné hasicí přístroje nabízíme s náplněmi 10 kg, 20 kg, 30 kg a 50 kg.

CO2 2A
Hasicí schopnost: 34B
Množství náplně: 2kg
Doba činnosti: 6 sekund
Provozní teplota: -20°C ÷ +60°C
CO2 5/MP
Hasicí schopnost: 89B
Množství náplně: 5kg
Doba činnosti: 9 sekund
Provozní teplota: -30°C ÷ +60°C
CO2 1X20 – POJÍZDNÝ
Hasicí schopnost: 89B
Množství náplně: 20kg
Doba činnosti: 18 sekund
Provozní teplota: -20°C ÷ +60°C
CO2 1×30 – POJÍZDNÝ
Hasicí schopnost: 113B
Množství náplně: 30kg
Doba činnosti: 27 sekund
Provozní teplota: -20°C ÷ +60°C
CO2 1×50 – POJÍZDNÝ 
Hasicí schopnost: 144B
Množství náplně: 50kg
Doba činnosti: 36 sekund
Provozní teplota: -20°C ÷ +60°C

Zpět