PĚNOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Vyhledávaný a osvědčený hasicí přístroj se speciální pěnovou náplní, určený k hašení požárů třídy A, B a především F, tedy k hašení požárů rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v restauracích a v kuchyních. Při hašení hořící látky, vytvoří na jejím povrchu souvislou nepropustnou vrstvu. Tím se výrazné sníží teplota hořící látky a zabrání se úniku žhavých výparů do prostoru. Třídu požárů F totiž nelze bezpečně hasit použitím hasicích přístrojů se standardními hasivy, tj. práškem, CO2, standardní pěnou.


Produkty splňují požadavky evropských norem řady ČSN EN – 3 a evropskou směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU.

PE6AB/MP
Hasicí schopnost: 21A 183B
Množství náplně: 6 litrů
Doba činnosti: 15 sekund
Provozní teplota: +5°C ÷ +60°C
PE9AB/MP
Hasicí schopnost: 27A 233B
Množství náplně: 9 litrů
Doba činnosti: 15 sekund
Provozní teplota: +5°C ÷ +60°C
PE2ABF/MP
Hasicí schopnost: 8A 55B 40F
Množství náplně: 2 litry
Doba činnosti: 12 sekund
Provozní teplota: -30°C ÷ +60°C
PE6ABF/MP
Hasicí schopnost: 21A 233B 40F
Množství náplně: 6 litrů
Doba činnosti: 15 sekund
Provozní teplota: +5°C ÷ +60°C

Zpět