Fotoluminiscenční značení (tabulky)

Fotoluminiscenční tabulky ihned po nasvícení intenzivně svítí a tím zajištují rychlou orientaci v případě požáru nebo při přerušení dodávky elektrické energie. Tyto tabulky jsou nezbytně nutné k označení únikových cest, východů, hasících prostředků atd. Tabulky nabízíme v provedení plast nebo samolepící fólii. Podle vyhlášky č.246/2001 Sb. §11, odst.3, písm. a) spolu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. příloha bod 2.3.2 musí být viditelně označen směr evakuace i při přerušení dodávky elektrické energie.

FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST

Únikový východ vlevoÚnikový východ vlevoÚnikový východ vpravo
Únikové schodiště vlevo nahoruÚnikové schodiště vpravo nahoru
Únikové schodiště vlevo dolůÚnikové schodiště vpravo dolů
Únikový východ bezbariérový vlevoÚnikový východ bezbariérový vpravo
Únikový východ nad dveřeÚnikový východ (oboustranné použití)
VýchodExit

INFORMATIVNÍ A VŠEOBECNÉ TABULKY

Hlavní uzávěr plynuHlavní uzávěr vody
Označení elektrické zařízení

POŽÁRNÍ TABULKY

Hasicí přístrojHydrant
Požární hlásičPožárni hadice
Označuje umístění hasícího přístrojeOhlašovna požárů

ZÁKAZOVÉ TABULKY

Nepoužívejte výtah v případě požáruNepovolaným vstup zakázán
Zákaz kouření a manipulace s plamenemZákaz kouření v celém objektu