Hasicí přístroj - sněhový CO2
Sněhové hasicí přístroje - vhodné zejména k hasení elektronických zařízení, výpočetní a záznamové techniky, nosičů dat, archívů, velínů, racků, muzeí, telefonních ústředen, vojenské techniky, atd.
Vhodné:
k hašení elektrických zařízení pod proudem, hořlavých kapalin, plynů, potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení.
Nevhodné:
pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva, textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu.
Hasicí přístroj - VODNÍ
Vodní hasicí přístroje - mají své uplatnění zejména v zemědělství, při hasení požárů pevných látek (papír, dřevo, atd.). Přístrojem nelze hasit zařízení pod elektrickým napětím.
Vhodné:
pro hašení požáru pevných látek např. dřevo, papír, uhlí, textilite, guma a pouze v nutnosti použitelné k hašení menších množství hořlavých kapalin mísících se s vdou jako líh, éter, apod.
Nevhodné:
pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, dále k hašení hořlavých plynů k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením vzhledem k cennosti.
Nesmí být použity:
k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, kardbidu vápníku apod.
Hasicí přístroj - PRÁŠKOVÝ
Práškové hasicí přístroje najdou využití v obytných a skladových budovách, ve stavebnictví, v chemických provozech, v zemědělství, strojních dílnách, garážích a školách, v osobních a nákladních automobilech, autobusech, vlacích.
Vhodné:
pro hašení požárů hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení pod proudem do 110 kV i pro plasty hořící plamenem.
Nevhodné:
k hašení požárů pevných hořlavin typu dřeva, uhlí, textilií a k hašení jemné mechaniky a elektroniky .
Nesmí být použity:
k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, volně uložených kusovitých, vláknitých a pod. materiálů pro nebezpečí požáru a případný výbuch
Hasicí přístroj - PĚNOVÝ
Pěnové hasicí přístroje jsou naplněny směsí pěnidla s vodou. Nesmí být použity na hašení zařízení pod elektrickým napětím. Pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako benzin, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.
Vhodné:
pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky a pod.
Nevhodné:
pro hašení hořlavých kapalin mísících se s vodou a dále hořlavých kapalin nízkovroucích t.j. na úrovni okolní teploty a níže jako petoleter, ditileter, monochloretan a k hašení hořlavých plynů.
Nesmí být použity:
k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých hořlavých a alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku a pod.